Home > Ogólne > THE TALL SHIPS RACES SZCZECIN 2017 W ETERZE

THE TALL SHIPS RACES SZCZECIN 2017 W ETERZE

1 sierpnia, 2017

REGULAMIN AKTYWNOŚCI ,,THE TALL SHIPS RACES SZCZECIN 2017 W ETERZE”

 1. Nazwa : THE TALL SHIPS RACES SZCZECIN 2017 W ETERZE;
 2. Cel: popularyzacja jachtów i żaglowców biorących udział w regatach, toru wodnego Szczecin-Świnoujście oraz miasta Szczecin;
 3. Organizatorzy: Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK oraz kluby oddziału: SP1PBW, SP1PBT SP1PMY i SP1PWP;
 4. Termin: 1-10.08.2017 roku;
 5. Pasma i emisje: zgodnie z warunkami zezwoleń i band planem;
 6. Stacje organizatora; 3Z2017TSR, HF2017TSR, SN2017TSR, SP2017TSR, SO17TSR i stacje dające literkę do utworzenia nazwy SZCZECIN:
 • SP1DSZ – S
 • SP1NEN – Z
 • SP1KNJ – C
 • SP1NVM – Z
 • SQ1SDX – E
 • SP1MVS – C
 • SQ1SNO – I
 • SQ1PSA – N

Warunki uzyskania dyplomu;

 • dyplom dostępny jest dla wszystkich licencjonowanych nadawców i nasłuchowców;
 • obowiązkowe jest przeprowadzenie łączności/nasłuchów z co najmniej jedną stacją z sufiksem TSR;
 • stacje polskie obowiązuje dodatkowo przeprowadzenie łączności/nsałuchu ze stacjami które dają literkę do utworzenia nazwy SZCZECIN;
 • w przypadku brakujących liter można je zastąpić łącznościami/nasłuchami ze stacjami z sufiksem TSR (łączność/nasłuch może być powtórzony na innym paśmie) lub 5 stacjami pracującymi ze Szczecina w okresie aktywności;
 • dla stacji zagranicznych obowiązuje przeprowadzenie łączności/nasłuchów z minimum 5 stacjami organizatora wymienionymi w punkcie 6 regulaminu lub innymi pracującymi ze Szczecina w tym co najmniej jedną z sufiksem TSR oraz załączenie 2 IRC na przesłanie dyplomu;
 • wymagane jest przesłanie zgłoszenia z niezbędnymi danymi o przeprowadzeniu łączności na adres e-mailowy: zot.szczecin@gmail.com
  pocztowy: Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK skr.poczt.599, 70-952 Szczecin z dopiskiem na kopercie ,,TSR’’ najpóźniej do 15.09.2017roku;
 • weryfikacja zgłoszeń nastąpi w oparciu o logi stacji organizatora;
 • dyplom jest bezpłatny dla członków PZK;
 • dyplomy zostaną rozesłane do oddziałów PZK (bezpłatnie) lub na wskazany adres (wymagane załączenie 2 znaczków pocztowych na list krajowy najpóźniej do 15.09.2017r.);
 • możliwe jest przesłanie dyplomu wersji elektronicznej na adres e-mailowy (bezpłatny dla wszystkich uczestników);
 • ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na dyplom do 15.09.2017r.

Ogólne

Komentarze są zamknięte